پکیج وکالت۹۸

شامل :

 • تدریس تصویری صفر تا صد ..ماده به ماده و مبحث به مبحث
 • دروس حقوق مدنی یک تا هشت
 •  آيين دادرسی مدنی
 • حقوق تجارت
 • آیین دادرسی کیفری
 • حقوق جزای عمومی
 • حقوق جزای اختصاصی
 • مبحث تعزیرات
 • اصول فقه

با تدریس اساتید نخبه

 • دکتر محمد مهدی توکلی
 • دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی
 • دکتر ایمان حسین پور شرفشاد

-دوازده مرحله آزمون آزمایشی اینترنتی با طراحی سوالات استاندارد و مشابه آزمون وکالت  زیر نظر اساتید

-مشاوره و پشتیبانی رایگان برای معرفی منابع و نحوه ی مطالعه

-مشاوره تخصصی به همراه برنامه ریزی با توجه به شرایط نسبی هر دانشجو

منابع پیشنهادی آزمون وکالت ۹۸

مدنی:

 • قانون مدنی در نظم کنونی اثر کاتوزیان
 • مطالعه بیشترشرح جامع قانون مدنی دکتر بیات
 •  آموزش تصویری حقوق مدنی دکتر توکلی
 • تست:کتاب تست دکتر قربانی

تجارت:

 • قانون تجارت درنظم حقوق کنونی دکتر دمرچیلی+ساده ساز دکتر فرحناکیان
 •  آموزش تصویری حقوق تجارت دکتر توکلی
 • تست قربانی

آیین دادرسی مدنی

 • آموزش تصویری دکتر توکلی
 • ساده ساز فرحناکیان

جزا:

 • محشای قانون مجازات دکترگلدوزیان
 •  آموزش تصویری دکتر نوبهاری طهرانی
 • تست:نکته و تست تصویری استاد سبط الشیخ

آیین دادرسی کیفری :

 • دو جلد کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی
 •  آموزش تصویری دکتر نوبهاری طهرانی
 • تست: دکتر عظیم زاده

اصول فقه:

 •  آموزش تصویری اصول فقه دکتر حسین پور شرفشاد
 • تست:نکته و تست تصویری دکتر حسین پور شرفشاد
فروشگاه استادآنلاین