آموزش آیین دادرسی مدنی

مشاهده همه 1 نتیجه

اگر حقوق مدنی درس ماهوی راجع به حقوق اجتماعی و مدنی افراد در جامعه است ،وسیله رسیدگی و اجرای این حقوق و نیز دعاوی بازرگانی و کلیه محاکم، آیین دادرسی مدنی است.

به عبارت دیگر حقوق تجارت و حقوق مدنی حقوق ماهوی و آیین دادرسی مدنی حقوق شکلی است در سال‌های ابتدایی کارشناسی رشته حقوق معمولا اساتید درس آیین دادرسی مدنی توضیحی زیبا در اهمیت درس آیین دادرسی مدنی به دانشجویان خود ارائه می‌کنند و آن این است که شما به عنوان قاضی و خصوصاً وکیل وقتی با پرونده مواجه می‌شوید اولین مساله ای که با آن مواجه می‌شوید و باید با آن آشنا باشید، آیین دادرسی است.

ابتدائاً از تنظیم دادخواست و ارجاع و ثبت و تشکیل جلسه و… همه مربوط به آیین دادرسی است و شما باید این مسئله را در لحظه به یاد داشته باشید و فرصت مطالعه ندارید.
اما برای حقوق ماهوی پس از ثبت پرونده و ارجاع موضوع به شعبه همیشه فرصت کافی برای مطالعه دارید‌.

تومان ۳۱۰,۰۰۰تومان ۳۸۲,۰۰۰

تفاوت آیین دادرسی مدنی و کیفری

در کنار آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری نیز وجود دارد. اما همانطور که حقوق مدنی درس مادر محسوب می شود، آیین دادرسی مدنی نیز قانون مادر بوده و در موارد ابهام و سکوت آیین دادرسی کیفری،می‌توان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد. از جمله مقررات ابلاغ که خود قانون آیین دادرسی کیفری به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. از طرفی مطالبه ضرر و زیان ناشی از بیشتر جرایم در دادگاه کیفری مطابق مقررات و با رعایت آیین دادرسی مدنی امکان پذیر است. یعنی محاکم کیفری نیز ملزم به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی می باشد. آیین دادرسی مدنی در دوره کارشناسی و رشته های کارشناسی ارشد و آزمون های وکالت و قضاوت و مشاوران حقوقی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد‌. تدریس پیش رو با دقت بسیار، سه دوره آیین دادرسی مدنی ۱ و ۲ و ۳ را به شکل بسیار زیبا و رسا به دانشجویان آموزش می‌دهد و از منابع مختلف استفاده می نماید. مطالعه متن قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۰ دوره نمونه سوالات آزمون وکالت سنوات گذشته و نیز دوره بنیادین (مختصر) آیین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمس در کنار این ویدیو توصیه می شود.