بسته آمادگی کنکور کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

اطلاعات کلی آموزش
مدت زمان 112 ساعت
تعداد جلسات 227 جلسه
نوع آموزش: آمادگی آزمون (شرح دروس)
2,070,000 تومان

در صورت خرید این آموزش، بلافاصله پس از خرید، به پخش آموزش دسترسی خواهید داشت (ترافیک مشاهده ویدیو نیم بها است). محصول قابل دانلود نیست.

مدرسین دوره

امین حقیقت

عضو بنیاد ملی نخبگان، بورسیه دکتری از دانشگاه رم، مدرس متون حقوقی به زبان انگلیسی
امین حقیقت

علیرضا نوبهاری طهرانی

وکیل پایه یک دادگستری( کانون وکلای مرکز، شهر تهران) و مدرس حقوق جزا و آیین دادرسی
علیرضا نوبهاری طهرانی

علی مختاری

مدرس دروس متون فقه و تحریر الوسیله
علی مختاری
آمادگی آزمون وکالت 1401
توضیحات
سرفصل های بسته آمادگی کنکور کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
متون حقوقی
فصل 1 فصل 2 فصل 3 فصل 4 فصل 5 فصل 6 فصل 7 فصل 8 فصل 9 فصل 10 فصل 11 فصل 12 فصل 13 فصل 14
متون فقه 1 تا 4
متون فقه 1
محرمات و مکروهات عمل تجارت ترتیب عقد فضولی نحوه اجاره دادن بیع مملوک و غیر مملوک متاجر 1 متاجر 2 متاجر 3 متاجر 4 متاجر 5 متاجر 6 متاجر 7 متاجر 8 وقف رهن 1 رهن 2 دین و حجر حجر ضمان حواله کفاله صلح شرکت المضاربه المضارعه العاریه اجاره 1 اجاره 2 المساقات الودیعه شفه 1 شفه 2 وکالت 1 وکالت 2 الجعاله
متون فقه 2
نکاح 1 نکاح 2 نکاح 3 تفویض مهر احکام اولاد توکیل در طلاق خلع و مبارات
متون فقه 3
وصیت 1 وصیت 2 شرایط وصی میراث ادامه موانع ارث ارث 1 ارث 2 ارث 3 شروط دعوا قضا 1 قضا 2 شهادت
متون فقه 4
حدود 1 حدود 2 حدود 3 حدود 4 حدود 5 قصاص 1 قصاص 2 دیات 1 دیات 2 دیات 3
حقوق جزای عمومی
کلیات حقوق جزا تعریف جرم و نکات حاصل از آن-بخش اول تعریف جرم و نکات حاصل از آن-بخش دوم صلاحیت سرزمینی-صلاحیت واقعی صلاحیت شخصی-صلاحیت جهانی عناصر تشکیل دهنده جرایم و انواع آن رکن مادی جرم فرآیند ارتکاب جرم – بخش اول فرآیند ارتکاب جرم – بخش دوم نحوه مداخله در ارتکاب جرم (مشارکت) نحوه مداخله در ارتکاب جرم(معاونت) نحوه مداخله در ارتکاب جرم(مباشرت) رکن روانی جرم مسئولیت کیفری و عوامل آن عوامل رافع مسئولیت کیفری جنون،اکراه،اجبار اشتباه،خواب،بیهوشی و مستی موانع عینی مسئولیت کیفری اضطرار، دفاع مشروع انواع واکنش اجتماعی در برابر جرم انواع مجازات ها – بخش اول انواع مجازات ها – بخش دوم کیفیات مشدده مجازات – بخش اول کیفیات مشدده مجازات – بخش دوم کیفیات مشدده مجازات – بخش سوم کیفیات مشدده مجازات – بخش چهارم کیفیات مشدده مجازات – بخش پنجم کیفیات مساعد برای مرتکب جرم – بخش اول کیفیات مساعد برای مرتکب جرم – بخش دوم کیفیات مساعد برای مرتکب جرم – بخش سوم کیفیات مساعد برای مرتکب جرم – بخش چهارم
حقوق جزای اختصاصی
مقدمه و عنصر مادی جنایت عنصر مادی جنایت – بخش اول عنصر مادی جنایت – بخش دوم عنصر معنوی جنایت عنصر معنوی جنایت (مصادیق جنایت شبه عمد و خطای محض) مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی (قصاص ۱) مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی (قصاص۲) شرایط اختصاصی ثبوت قصاص عضو مجازات جنایات (شرایط اجرای قصاص ۱) مجازات جنایات (شرایط اجرای قصاص ۲) مجازات جنایات (موانع اجرای قصاص) دیه – بخش اول دیه – بخش دوم مجازات تعزیری شرکت در جنایت عوامل سالب مسئولیت کیفری در جنایت تداخل در جنایت ادامه اثبات جنایت – بخش اول ادامه اثبات جنایت – بخش دوم کلاهبرداری – بخش اول کلاهبرداری – بخش دوم کلاهبرداری – بخش سوم خیانت در امانت – بخش اول خیانت در امانت – بخش دوم جرم اختلاس تصریف غیرقانونی و سوءاستفاده از سفید امضاء سرقت شرایط سرقت مستوجب حد جرم تخریب جرم صدور چک پرداخت نشدنی جعل – بخش اول جعل – بخش دوم جعل – بخش سوم جرابم مربوط به سکه رشاء و ارتشاء جرایم علیه امنیت
آیین دادرسی کیفری
منابع و فتاوی فقهی نهادهای مقتضی بودن تعقیب اصول حاکم بر دادرسی و فرآیند دادرسی دعاوی دوگانه ناشی از جرم(دعوای خصوصی) شرایط طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری رسیدگی به دعوای عمومی(کشف جرم) وظایف ضابطان در جرایم غیرمشهود بررسی حقوق متهم نزد ضابطان دادگستری تعقیب متهم خصوصیات و ویژگی و وظایف دادسرا جهات قانونی شروع به تعقیب – بخش اول جهات قانونی شروع به تعقیب – بخش دوم موانع تعقیب دعوای حقوقی تحصیل اجازه(مصونیت تشریفاتی) عوامل سقوط دعوای عمومی گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت توبه مرور زمان – بخش اول مرور زمان – بخش دوم مرحله تحقیقات مقدماتی ممنوعیت انجام تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی شروع به تحقیق بازجویی از متهم دسترسی به متهم و شروع به بازجویی از متهم قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی – بخش اول قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی – بخش دوم ضمانت اجرای قرارهای وجه التزام و کفالت و وثیقه صدور قرار بازداشت موقت در دادسرا صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه قرار نظارت قضائی قرار نیابت قضائی بررسی معاینه محل و تحقیقات محلی و تفتیش و بازرسی قواعد ارجاع امر به کارشناسی قرارهای نهایی اعتراض به قرارهای صادره در مرحله تحقیقات صلاحیت محاکم در امور کیفری تصلاحیت مرجع قضائی صلاحیت اضافی صلاحیت ذاتی محاکم دادگاه انقلاب دادگاه اطفال و نوجوان دادگاه نظامی دادگاه ویژه روحانیت تمراجع اختصاصی غیرقضائی قواعد حل اختلاف در صلاحیت مراجع کیفری قواعد عمومی شروع به رسیدگی قواعد ناظر بر شروع به رسیدگی در دادگاههای عمومی غیراز کیفری کیفیت و نحوه رسیدگی به آرا محاکم رسیدگی در دیوان عالی کشور طرق فوق العاده به اعتراض مرحله اجرای حکم مرحله اجرای حکم
حقوق جزای عمومی - مطابق قانون جدید
تعریف و تشریح جرم بررسی قوانین ماهوی بررسی قوانین شکلی قلمرو قوانین جزائی در مکان ادامه رفتار در عنصر مادی مجازات شروع به جرم و نحوه آن سردستگی گروه مجرمانه مجازات شرکت در جرم مجازات معاونت در جرم شرط تحقق اضطرار رضایت بزه دیده صغر مجازات اکراه کننده و اکراه شونده جزای عمومی 3 - مجازات شرح ماده 19 مجازات تکمیلی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی تخفیف مجازات ادامه مبحث تکرار جرم نحوه مجازات در تعدد مادی در جرائم حدی تعویق صدور حکم ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات تعلیق اجرای مجازات ادامه مبحث آزادی مشروط نظارت با سامانه های الکترونیکی جرائم عمدی با حداکثر مجازات قانونی 91 روز تا یک سال حبس سقوط مجازاتها - عفو عمومی جرائم قابل گذشت سقوط مجازات - توبه شهادت جزوه متون حقوقی

کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

غالب اوقات افرادی که از بیرون به گرایش حقوق جزا و جرم شناسی نگاه میکنند نسبت به آن با واژه های خشن یا زبان بدنی که حاکی از یک هول و هراس پنهانی است، واکنش نشان می دهند.
با ورود به گرایش جزا و جرم شناسی، شما وارد یکی از انسانی ترین و روح دار ترین رشته های حقوق می شوید.
یکی از ابعاد بسیار هیجان انگیز و عمیق در این گرایش، که علاقمندان به مباحث جامعه شناسی را قطعا به سمت خودش می کشاند دروس جذاب جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی است.
تمام کارشناسان حقوق، آشنایی ابتدایی با مباحث جرم شناسی دارند، که تفصیل موضوعات و نظریات اصلی آن را در مقطع کارشناسی ارشد مطالعه می کنند.

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

رشته حقوق جزا و جرم شناسی شامل دروس و ضرایب زیر می شود
1) متون حقوقی به زبان انگلیسی و فرانسه با ضریب 2
2) متون فقه با ضریب 2
3) حقوق جزای عمومی با ضریب 3
4) حقوق جزای اختصاصی با ضریب 3
5) آیین دادرسی کیفری با ضریب 2

منابع پیشنهادی برای متون حقوقی به زبان انگلیسی و فرانسه

1 – Law made simple ، ترجمه اسماعیل صغیری ( نشر میزان )

2) A level and AS level law ، ترجمه محمد تقی رفیعی ( انتشارات مجد )

3) Law texts ، دکتر گودرز افتخار جهرمی

4) Oxford’s law dictionary

5) 504 words

6) Essential words for Toefl

منابع پیشنهادی برای متون فقه منابع

1 – لمعه دمشقیه (دو جلد شهید اول)

2 – تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه به همراه کتاب فقه استدلالی توصیه میشود

منابع پیشنهادی برای حقوق جزای عمومی

1 – حقوق جزای عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی ( 3 جلد) منبع تکمیلی: محشای قانون مجازات اسلامی (دکتر گلدوزیان) از ماده 1 تا 216

منابع پیشنهادی برای حقوق جزای اختصاصی

منابع پیشنهادی برای این درس

1 – حقوق جزای اختصاصی ( 1 ) : جرائم علیه اشخاص (دکتر میرمحمد صادقی)

2 – حقوق جزای اختصاصی ( 2) : جرائم علیه اموال و مالکیت (دکتر میر محمد صادقی)

3 – حقوق جزای اختصاصی ( 3) : جرائم علیه آسایش و امنیت (دکتر میر محمد صادقی)

4 – مباحث حدود و دیات از کتاب محشای قانون مجازات اسلامی (دکتر گلدوزیان)

منبع تکمیلی: کتاب محشای قانون مجازات اسلامی (دکتر گلدوزیان)

منابع پیشنهادی برای آیین دادرسی کیفری

1 – آیین دادرسی کیفری 1و 2 (دکتر خالقی) 2 جلد

2 – نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (دکتر خالقی)

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

بر اساس آخرین سرفصل دروس وزارت علوم عبارت است از:

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس الزامی و اختیاری : 28 واحد
پایان نامه : 4 واحد

دروس الزامی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 1. متون حقوقي به زبان خارجي
 2. حقوق جزاي بين الملل
 3. متون فقه جزايي
 4. حقوق جزاي اختصاصي 1
 5. حقوق جزاي عمومي 1
 6. آيين دادرسي کيفري
 7. پزشکي قانوني
 8. جرم شناسي
 9. جامعه شناسي جنايي
 10. سمينار
 11. پايان نامه

دروس اختیاری کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 1. آيات الاحکام
 2. پليس علمي و کشف علمي جرايم
 3. حقوق کيفري اقتصادي
 4. تاريخ تحولات حقوق کيفري
 5. حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي
 6. روان شناسي جنايي
 7. علم کلام
 8. تاريخ حقوق کيفري
 9. حقوق اسلامي تطبيقي
 10. مسئوليت مدني
 11. حقوق جزاي عمومي 2
 12. روان پزشکي جنايی
 13. حقوق جزاي اختصاصي 2
 14. فلسفه حقوق

دانشجويان بايد حداقل 8 واحد از دروس اختیاری را بگذراند.

بازار کار کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مشاغل زیر به طور مستقیم به رشته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ارتباط دارد:

قاضی، وکیل، دادیار ، کارشناس، مشاور حقوقی، سردفتر، استاد دانشگاه، پژوهشگر.

فارغ التحصیلان رشته حقوق برای ورود به حوزه وکالت باید پروانه رسمی وکالت دریافت کنند. به این منظور باید در آزمون وکالت که هر ساله برگزار می شود، شرکت کرده و قبول شوند.

توضیحات تکمیلی
نحوه دریافت آموزش

پخش آنلاین, فلش مموری

نظرات (1)

1 دیدگاه برای بسته آمادگی کنکور کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 1. profile avatar

  علی رضائی مقدم (دانشجوی این آموزش)

  باسلام
  تدریس درس های متون حقوقی، آئین دادرسی کیفری، جزای عمومی(قدیم یا جدید) و جزای اختصاصی بسیار عالی و تاثیرگذار هستش
  تدریس متون فقه میتواند بهتر هم بشود و صرف بیان ترجمه متون عربی نباشد.
  در برخی موارد درس متون حقوقی، توضیح استاد با اسلایدی که نمایش داده می شود مطابقت ندارد.
  سرعت سایت هم پایین هستش و ویدئو ها قطع و وصل میشن.
  موفق باشید

  • profile avatar

   استاد آنلاین

   سلام و سپاس از دیدگاه شما،
   در مورد سرعت سایت، سرعت پخش ویدیو ارتباطی به سایت ندارد و بیشتر به سرعت اینترنت کاربر بر می گردد؛ در صورت اختلال در پخش، سرعت اینترنت را مجددا بررسی کنید، همچنین می توانید با کاهش کیفیت پخش ویدیو از تنظیمات پلیر، سرعت پخش را افزایش دهید.

دیدگاه خود را بنویسید