پک آیین دادرسی کیفری دکتر نوبهاری طهرانی

پک آیین دادرسی کیفری دکتر نوبهاری طهرانی

تومان۳۲۰,۰۰۰

48 در انبار

آیین دادرسی کیفری دکتر نوبهاری طهرانی

مجموعه تصویری آیین دادرسی کیفری که اینک در اختیار دانشجویان علاقه مند و رهپویان حقوق کیفری قرار گرفته است،ماحصل تلاشی است که به منظور تسهیل و تسریع مطالعه آیین دادرسی کیفری و تحقق یادگیری دقیق،جامع و کامل برای دانشجویان حقوق که به ویژه درصدد آمادگی آزمون های تخصصی وکالت و آزمون های تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق جزا و جرم شناسی می باشند گردآوری شده است. این دوره منطبق با سرفصل های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در قالب ۴ عدد دی ودی دی و ۳۳ ساعت آموزش به صورت تصویری و هم چنین در قالب دوره های مجازی ارائه گردیده است.

هدف موسسه استادآنلاین این است که با ساده ترین لسان آموزشی،سعی بر تفهیم سریع و آسان این مقررات گردد.

دموی این دوره:

برای مشاهده آنلاین دوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده آنلاین آیین دادرسی کیفری دکتر نوبهاری طهرانی

سرفصل های دوره آیین دادرسی کیفری دکتر نوبهاری طهرانی

 • جلسه ۱
  • دمو درس آیین دادرسی کیفری
  • کلیات
 • جلسه ۲
  • منابع و فتاوی فقهی
 • جلسه ۳
  • نهادهای مقتضی بودن تعقیب
 • جلسه ۴
  • اصول حاکم بر دادرسی و فرآیند دادرسی و نظامهای حاکم بر دادرسی
 • جلسه ۵
  • دعاوی دوگانه ناشی از جرم(دعوای خصوصی)
 • جلسه ۶
  • شرایط طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری
 • جلسه ۷
  • رسیدگی به دعوای عمومی(کشف جرم)
 • جلسه ۸
  • وظایف ضابطان در جرایم غیرمشهود
 • جلسه ۹
  • بررسی حقوق متهم نزد ضابطان دادگستری
 • جلسه ۱۰
  • تعقیب متهم
 • جلسه ۱۱
  • خصوصیات و ویژگی و وظایف دادسرا
 • جلسه ۱۲
  • جهات قانونی شروع به تعقیب – بخش اول
  • جهات قانونی شروع به تعقیب – بخش دوم
 • جلسه ۱۳
  • موانع تعقیب دعوای حقوقی
 • جلسه ۱۴
  • تحصیل اجازه(مصونیت تشریفاتی)
 • جلسه ۱۵
  • عوامل سقوط دعوای عمومی
 • جلسه ۱۶
  • گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
 • جلسه ۱۷
  • توبه
 • جلسه ۱۸
  • مرور زمان – بخش اول
  • مرور زمان – بخش دوم
 • جلسه ۱۹
  • مرحله تحقیقات مقدماتی
 • جلسه ۲۰
  • ممنوعیت انجام تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم
 • جلسه ۲۱
  • حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
 • جلسه ۲۲
  • شروع به تحقیق
 • جلسه ۲۳
  • بازجویی از متهم
 • جلسه ۲۴
  • دسترسی به متهم و شروع به بازجویی از متهم
 • جلسه ۲۵
  • قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی – بخش اول
  • قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی – بخش دوم
 • جلسه ۲۶
  • ضمانت اجرای قرارهای وجه التزام و کفالت و وثیقه
 • جلسه ۲۷
  • صدور قرار بازداشت موقت در دادسرا
 • جلسه ۲۸
  • صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه
 • جلسه ۲۹
  • قرار نظارت قضائی
 • جلسه ۳۰
  • قرار نیابت قضائی
 • جلسه ۳۱
  • بررسی معاینه محل و تحقیقات محلی و تفتیش و بازرسی
 • جلسه ۳۲
  • قواعد ارجاع امر به کارشناسی
 • جلسه ۳۳
  • قرارهای نهایی
 • جلسه ۳۴
  • اعتراض به قرارهای صادره در مرحله تحقیقات
 • جلسه ۳۵
  • صلاحیت محاکم در امور کیفری
 • جلسه ۳۶
  • صلاحیت مرجع قضائی
 • جلسه ۳۷
  • صلاحیت اضافی
 • جلسه ۳۸
  • صلاحیت ذاتی محاکم
 • جلسه ۳۹
  • دادگاه انقلاب
 • جلسه ۴۰
  • دادگاه اطفال و نوجوان
 • جلسه ۴۱
  • دادگاه نظامی
 • جلسه ۴۲
  • دادگاه ویژه روحانیت
 • جلسه ۴۳
  • مراجع اختصاصی غیرقضائی
 • جلسه ۴۴
  • قواعد حل اختلاف در صلاحیت مراجع کیفری
 • جلسه ۴۵
  • قواعد عمومی شروع به رسیدگی
 • جلسه ۴۶
  • قواعد ناظر بر شروع به رسیدگی در دادگاههای عمومی غیراز کیفری
 • جلسه ۴۷
  • کیفیت و نحوه رسیدگی به آرا محاکم
 • جلسه ۴۸
  • رسیدگی در دیوان عالی کشور
 • جلسه ۴۹
  • طرق فوق العاده به اعتراض
 • جلسه ۵۰
  • مرحله اجرای حکم
 • جلسه ۵۱
  • مرحله اجرای حکم

کتاب قانون آیین دادرسی کیفری به صورت نموداری و تطبیقی را نیز مشاهده کنید.