دکتر علی اکبر نورسیده

دکتر نورسیده

سوابق علمی

 

1-کارشناسی – کسب رتبه « 261» در آزمون سراسری ورودی دانشگاهها

نام دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتی

معدل: 18.50

2-کارشناسی ارشد – کسب رتبه ی « 2 » کشور در آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان وادبيات عربی

نام دانشگاه: تهران

معدل:18.48

عنوان پايان نامه: دراسة بيانية في الکلام النبوي الشريف با نمره 19

3- دکتری – کسب رتبه ی « 3 » در آزمون دکتری دانشگاه تهران

نام دانشگاه:تهران

مکان: تهران

معدل:18.33

عنوان پايان نامه: بررسی اغراض شعری و خصائص فنی شعر عبدالرحمن شکری با تکيه بر آراء نقدی او با نمره 20

 

تأليفات

انتشارات

سال نشر

عنوان

رديف

دفتر نوای قلم

1386

ترجمه کتاب خطوات الشيطان با عنوان شيطان چالشها و راهکارها

1

دفتر نشر فقهی

1387

ترجمه و شرح گزيده کتاب مجانی الحديثة

2

 

مقالات علمی پژوهشی 

عنوان مقاله

سال نشر

نام مجله

دانشگاه

الغزل في معلقة امرؤالقيس و عنترة

1386

پژوهشنامه علوم انسانی

دانشگاه شهيد بهشتی

الصورة الاستعارية في الکلام النبوي الشريف

1390

دراسات في اللغة العربية و آدابها

دانشگاه سمنان

 

 

 

صور المجاز المرسل و المجاز العقلی في الکلام النبوي الشريف

1390

دراسات في اللغة العربية و آدابها

 

دانشگاه سمنان

ازدواجية التفاؤل و التشاؤم فی شعر عبدالرحمن شکری

1390

 

دانشگاه تهران

 

 

1- معنا شناسی واژه «ولی» در قرآن کریم – مجله علمی پژوهشی«پژوهشنامه نقد ادب عربی» دانشگاه شهید بهشتی

2- دراسة صور التشبیه فی الکلام النبوی – مجله علمی پژوهشی «دراسات فی اللغة العربية و آدابهاپم دانشگاه سمنان

3- نقدی بر دیدگاه قائل به بدبینی عبدالرحمن شکری – مجله علمی پژوهشی «پژوهشهای نقد وترجمه زبان عربی» دانشگاه علامه طباطبائی

4- بررسی تحلیلی توصیفی آراءنقدی عبدالرحمن شکری – مجله علمی پژوهشی«پژوهشنامه نقد ادب عربی» دانشگاه شهید بهشتی

5- دراسة التشاؤم فی شعر عبدالرحمن شکری – مجله علمی پژوهشی «لسان مبین» دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

6- صورالکناية في الکلام النبوی الشریف – مجله علمی پژوهشی« إضاءات نقدية» دانشگاه آزاد کرج

7- المديح فی شعر أبی دهبل الجمحی – مجله علمی پژوهشی« إضاءات نقدية» دانشگاه آزاد کرج (أخذ پذيرش چاپ)

8- بلاغة الصورة الاستعارية في الکلام النبوي – مجله علمی پژوهشی «ادب عربی» دانشگاه تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *