نحوه حذف نام همسر سابق از شناسنامه

حذف نام همسر سابق از شناسنامه

حذف نام همسر سابق از شناسنامه

آیا مرد میتواند نسبت به حذف نام همسر سابق از شناسنامه اش اقدام کند؟

شرایط و قوانین حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق چیست؟

بر اساس قانون اگر در هنگام جدایی زوجه باکره باشد و در رای غیر مدخوله قید شود نام طرفین از شناسنامه هم پاک می شود.

مواد قانونی در رابطه با پاک کردن نام همسر سابق

تنها قانون حذف نام همسر از شناسنامه  ماده ۳۳  قانون ثبت احوال می باشد که مقرر کرده است:

«کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح ذیل انعکاس خواهد یافت:

در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق و یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»

فقط زن و شوهرانی که بین ایشان نزدیکی واقع نشده باشد پس از طلاق می توانند در شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و ازدواج و طلاق مربوط به آن را از بین ببرند.

مواد قانونی و مستندات: ماده ۳۳  قانون ثبت احوال

برای مشاهده آموزشهای حقوقی بیشتر کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *