تماس با ما:    ۰۲۱۶۶۴۸۶۷۱۷    ۰۲۱۶۶۴۸۶۵۳۹        info@ostad-online.com

آزمون مشاوران حقوقی

آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه چیست؟
آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه آزمونی است که توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برگزار می شود. هدف از این آزمون جذب وکلا و مشاوران حقوقی و تامین نیازهای مراجعین دادگستری می باشد.

ضرایب و دروس آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه ۹۶ چه هستند؟
مواد امتحانی این آزمون متون فقه در حد تحریرالوسیله، آئین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی ، امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت اسناد و املاک می باشد.طبق آزمون های قبلی ضرایب دروس آزمون مشاوران حقوقی همه برابر و یک می باشد.

✴️ منابع آزمون مشاوران

آیین دادرسی و اجرای کیفری:

قانون آیین دادرسی کیفری جدید+ کتاب آیین دادرسی کیفری جدید نوشته دکتر خالقی

? آموزش تصویری آیین دادرسی کیفری دکتر نوبهاری طهرانی

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی:
کتاب ۳ جلدی بنیادین شمس + قانون آیین دادرسی مدنی- قانون شورای حل اختلاف مصوب ۹۴۴- قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲

? آموزش تصویری دکتر محمدمهدی توکلی

حقوق جزای عمومی:
قانون مجازات اسلامی + قانون جرایم رایانه ای+ قانون تشدید مجازات مرتکبین..+کتاب جزای عمومی ۱۱، ۲ و ۳ دکتر محمد علی اردبیلی

حقوق جزای اختصاصی:
دوره ی ۳۳ جلدی جزای اختصاصی میر محمد صادقی

? آموزش تصویری حقوق جزای عمومی و اختصاصی دکتر نوبهاری طهرانی

حقوق مدنی:
قانون مدنی+ جزوه مدنی ۱ تا ۸۸ شهبازی + قانون مدنی در نظم کاتوزیان

? آموزش تصویری دکتر محمد مهدی توکلی

حقوق تجارت:
قانون تجارت+ دوره پنج جلدی حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی

? آموزش تصویری دکتر محمد مهدی توکلی

تحریرالوسیله امام انتشارات دوراندیشان

قانون یار امور حسبی

قانون یار حقوق ثبت