تدریس در استاد آنلاین
از وکلا،قضات ،اساتید و دانشجویان نخبه ای که تجربه عملی یا آموزشی در مباحث حقوقی اعم از مباحث کاربردی و یا دانشگاهی دارند دعوت میشود فرم تدریس در استاد آنلاین را تکمیل نمایند، تا پس از بررسی جهت تدریس تصویری به اساتید استاد آنلاین ملحق شوند.
  • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, doc, png.
    pdf,jpg,doc,png