تهران,خیابان شریعتی, دولت ,تقاطع کاوه, ساختمان جام جم,طبقه 1 واحد4
  • icon ساعت کاری شنبه تا پنج شنبه 9 الی 17
  • icon 02122591943
  • icon شنبنه - پنج شنبه 9 صبح - 5 عصر
logo
  • 0
    1. Your Cart is Empty
کارگاه خانواده

کارگاه خانواده با تدریس دکتر وحدانی نیا در قالب 20 ساعت آموزش ویژه داوطلبان آزمون های وکالت قضاوت و...[services_faqs add_faq="%5B%7B%22title%22%3A%22Aliquam%20eget%20eros%20justo%22%2C%22add_faq_viseos%22%3A%22%255B%257B%2522videotitle%2522%253A%2522Aliquam%2520eget%2520eros%2520justo%2522%252C%2522faq_video%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DV1srttqJbyI%2522%257D%252C%257B%2522videotitle%2522%253A%2522Mauris%2520urna%2520lectus%2522%252C%2522faq_video%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DE6g2Sco4CG0%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Morbi%20suscipit%20quam%20est%22%2C%22add_faq_viseos%22%3A%22%255B%257B%2522videotitle%2522%253A%2522Aliquam%2520eget%2520eros%2520justo%2522%252C%2522faq_video%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DxF6dqHcsAqw%2522%257D%252C%257B%2522videotitle%2522%253A%2522AlCurabitur%2520laoreet%2520ut%2520felis%2522%252C%2522faq_video%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DZY0Ljnp2oOg%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Mauris%20urna%20lectus%22%2C%22add_faq_viseos%22%3A%22%255B%257B%2522videotitle%2522%253A%2522Aliquam%2520eget%2520eros%2520justo%2522%252C%2522faq_video%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DcgAW-rKTBe8%2522%257D%252C%257B%2522videotitle%2522%253A%2522Proin%2520pellentesque%2520erat%2520eget%2522%252C%2522faq_video%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DMQHpFrjtpDI%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Praesent%20ligula%20tortor%22%2C%22add_faq_viseos%22%3A%22%255B%257B%2522videotitle%2522%253A%2522Aliquam%2520eget%2520eros%2520justo%2522%252C%2522faq_video%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DYqum9FhyGkQ%2522%257D%252C%257B%2522videotitle%2522%253A%2522Praesent%2520feugiat%2520mi%2520at%2520sapien%2522%252C%2522faq_video%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253D6x4TRjXyOu0%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Aenean%20aliquet%20tempus%20diam%22%2C%22add_faq_viseos%22%3A%22%255B%257B%2522videotitle%2522%253A%2522Aliquam%2520eget%2520eros%2520justo%2522%252C%2522faq_video%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DNm9TmN_B1Yc%2522%257D%252C%257B%2522videotitle%2522%253A%2522In%2520quis%2520odio%2520placerat%2522%252C%2522faq_video%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DEn3_jDNifC0%2522%257D%255D%22%7D%5D"]

کارگاه ارث

کارگاه ارث با تدریس دکتر حسن فدایی با موضوعاتی هم چون موجبات ارث, طبقات ارث,نبود وارث و... در کارگاهی 8ساعته...

طراحی و توسعه توسط تیم استادآنلاین