تهران,خیابان شریعتی, دولت ,تقاطع کاوه, ساختمان جام جم,طبقه 1 واحد4
  • icon ساعت کاری شنبه تا پنج شنبه 9 الی 17
  • icon 02122591943
  • icon شنبنه - پنج شنبه 9 صبح - 5 عصر
logo
  • 0
    1. Your Cart is Empty
کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی

​نوشتن پایان نامه،مقاله و رساله دکتری نه به خاطر ضعف علمی که به خاطر عدم آگاهی از سبک نگارش و...

کارگاه گذرنامه

امکان مسافرت به خارج از کشور از شئونات آزادی و مقتضیات زندگی متمدن و کشوری پیشرفته است.ارزش گذرنامه هر کشور...

کارگاه خانواده

کارگاه خانواده با تدریس دکتر وحدانی نیا در قالب 20 ساعت آموزش ویژه داوطلبان آزمون های وکالت قضاوت و...[services_faqs add_faq="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84%22%2C%22add_faq_viseos%22%3A%22%255B%257B%2522videotitle%2522%253A%2522%25D8%25AD%25D9%2582%2520%25D8%25AD%25D8%25A8%25D8%25B3%2522%252C%2522faq_video%2522%253A%2522%252Fvideos%252Fkargah_khanevadeh_dmeo_001.mp4%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85%22%2C%22add_faq_viseos%22%3A%22%255B%257B%2522videotitle%2522%253A%2522%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B9%2520%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D9%2581%25D9%2582%25D9%2587%2520-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D9%2588%2520%25D8%25A2%25D8%25AB%25D8%25A7%25D8%25B1%2522%252C%2522faq_video%2522%253A%2522%252Fvideos%252Fkargah_khanevadeh_dmeo_002.mp4%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%22%2C%22add_faq_viseos%22%3A%22%255B%257B%2522videotitle%2522%253A%2522%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588%25DB%258C%2520%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%2520%25D8%25A8%25D8%25A7%2520%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587%2520%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%2520%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AF%2522%252C%2522faq_video%2522%253A%2522%252Fvideos%252Fkargah_khanevadeh_dmeo_003.mp4%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%22%2C%22add_faq_viseos%22%3A%22%255B%257B%2522videotitle%2522%253A%2522%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C%2520%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B7%2520%25D8%25A8%25D9%2587%2520%25D8%25AD%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2587%2520%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582%2520%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587%2520%2522%252C%2522faq_video%2522%253A%2522%252Fvideos%252Fkargah_khanevadeh_dmeo_004.mp4%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%20%22%2C%22add_faq_viseos%22%3A%22%255B%257B%2522videotitle%2522%253A%2522%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C%2520%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25AE%2520%25D9%2586%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25AD-%25D8%25AA%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%2581%2520%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2588%25D8%25B5%25D9%2581%2522%252C%2522faq_video%2522%253A%2522%252Fvideos%252Fkargah_khanevadeh_dmeo_005.mp4%2522%257D%255D%22%7D%5D"]

کارگاه ارث

کارگاه ارث با تدریس دکتر حسن فدایی با موضوعاتی هم چون موجبات ارث, طبقات ارث,نبود وارث و... در کارگاهی4 ساعته...

طراحی و توسعه توسط تیم استادآنلاین