با

استاد آنلاین

استاد شو !

کتاب اصول فقه پیشرفته (ویژه آزمون وکالت)

27,000 تومان

دسته:

توضیحات محصول

بی نظیرترین کتاب تست اصول فقه با ویژگی های زیر:

  • ذکر تمام مطالب موردنیاز برای داوطلبان ازمون وکالت
  • ذکر تمام مباحثکتاب به زبان ساده و روان
  • ذکر سوالات سال های گذشته آزمون وکالت
  • طرح سوالات تالیفی و پاسخ مفصل به آنها
  • سوالات تالیفی و سنوات قبل همراه با پاسخ نامه تشریحی
  • بیان ترفندی دلیل رد گزینه های غلط و علت گزینه صحیح
  • بیان کلید واژه

از بارزترین ویژگی های این کتاب بیان ترفندهای تست زنی و کلیدواژه ها، و پاسخ به گزینه صحیح و دلیل رد بر سه گزینه دیگر بیان شده است.