با

استاد آنلاین

استاد شو !

شرح جامع قانون مدنی

27,000 تومان

25 در انبار

دسته:

توضیحات محصول

موسسه حقوقی گوهراندیشه آزاد(استادآنلاین) با همکاری موسسه آموزش عالی آزاد تقدیم می کند:

کتاب شرح جامع قانون تجارت مشتمل بر:

کلیه قانون خاص و آیین نامه ها و آخرین آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی مربوطه

درسنامه آموزشی(پیش فصل) در ابتدای هر فصل جهت ارائه‌ی شمای کلی از موضوع مواد فصل مربوطه

ارائه‌ی دقیق مواد قانون

ارائه‌ی توضیحات و نکات مربوطه به هر ماده ذیل ماده مربوطه

ارائه‌ی کلیه قوانین مرتبط با هر ماده ذیل ماده مربوطه

ارائه‌ی کلیه‌ی سوالات ادوار مختلف آزمون کارآموزی وکالت ازابتدا تا سال ۱۳۹۵، همراه با پاسخ

تفکیک پرسش ها براساس مواد قانون و ارائه‌ی پرسش های مرتبط با هر ماده ذیل ماده‌ی مربوطه