جزای عمومی دکتر نوبهاری طهرانی
فروردین ۱۸, ۱۳۹۸
جزای اختصاصی دکتر نوبهاری طهرانی
فروردین ۱۷, ۱۳۹۸
مجموعه پیش رو به عنوان دوره تعزیرات شامل جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور،اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی و مقامات سیاسی خارجی،تهیه و ترویج سکه قلب،جعل و تزویر،محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی،فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین،غصب عناوین و مشاغل،تخریب اموال فرهنگی و تاریخی،تقصیرات مقامات و مامورین دولتی،ارتشاء ربا و کلاهبرداری،امتناع از انجام وظایف قانونی،تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت،تمرد نسبت به مامورین دولت،هتک حرمت اشخاص،اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم،جرایم علیه اشخاص و اطفال،جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی،جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی،قسم و شهادت دروغ و افشاءله،سرقت و ربودن مال غیر،تهدید و اکراه،ورشکستگی،خیانت در امانت،احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات،هتک حرمت منازل،املاک غیر،افتراء ،توهین و هتک حرمت،تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و و لگردی،جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، که در قالب 1عدد دی وی دی تصویری و همچنین به صورت دوره مجازی و در قالب 6 ساعت آموزش برای شما داوطلبان گرامی ارائه گردیده است.

مشاهده دوره تعزیرات دکتر طهرانی به صورت مجازی در سایت ویدیو استادآنلاین

مشاهده دی وی دی دوره تعزیرات دکتر طهرانی در فروشگاه استادآنلاین

فروشگاه استادآنلاین