با

استاد آنلاین

استاد شو !

پیگیری دعاوی حقوقی بین ایران-آمریکا رها نشده است …

لعیا جنیدی (معاون حقوقی ریس جمهور) : پیگیری دعاوی حقوقی بین ایران-آمریکا رها نشده است …

لعیا جنیدی در پاسخ به این سئوال که پیگیری حقوقی مسائل بین ایران و آمریکا رها شده است یا ادامه دارد؟
گفت: این موضوعات رها نیست، در مأموریت های معاونت حقوقی رئیس جمهور هم آمده ولی نیازمند همکاری ما برخی دستگاه ها است.
البته در بعضی موارد کار را آغاز کردیم ولی پیگیری اش نیازمند همکاری مهمی با خیلی از دستگاه های اجرایی زی ربط است که بتوانند اطلاعات کافی را در آن مورد به ما بدهند چون اینها اطلاعات موضوعی‌اش در اختیار دستگاه های دیگری است. همچنین نیازمند همکاری با دفتر حقوقی بین المللی است.

به گزارش نامه نیوز، وی افزود: تا جایی که من اطلاع دارم دعاوی مطرح و احکامی از دادگاه درباره بعضی موارد در مقابل آمریکا به خاطر آثار بعضی از تحریم ها و اقدامات آن کشور علیه ایران گرفته شده است اما معاون حقوقی رئیس جمهور مدخلیتی ندارد.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: من به معاون حقوقی رئیس جمهور بابت آسیبی که به کسی از طرف آمریکا وارد شده، نه مسئولیت دارم و نه می توانم طرح دعوا یا دخالتی کنم بنابراین حوزه کاری معاونت حقوقی رئیس جمهور از این حوزه کاملا جداست، ما دولت هستیم ما به جای هیچ ذی نفعی که زیانی دیده است طرح دعوا نکردیم و نمی کنیم، فقط در جاهایی که صدمه عمومی به دولت و مجموعه کشور جمهوری اسلامی ایران وارد باشد آنجا مدخلیت داریم.

@ostadonline