با

استاد آنلاین

استاد شو !

نیاز جامعه به نیروهای متخصص مسائل ثبتی و حقوقی

نیاز جامعه و نظام ثبت اسناد و املاک کشور به نیروهای متخصص و آشنا به مسائل ثبتی و حقوقی در زمینه های مختلف و همچنین ضرورت ارتقاء دانش و توانمندی شاغلین این حوزه، اهمیت وجود این درس را روشن می کند. و از طرفی اهمیت و ضریب بالای درس حقوق ثبت در آزمون اختبار کانون وکلا و سردفتران اسناد رسمی و سایر آزمون های حقوقی و نبودن منبع آموزشی کامل و جامع که بتواند نیازی های روز مخاطبین را بر طرف کند و وجود قوانین و آیین نامه های متعددی در این زمینه بر دشواری این درس افزوده است. باتوجه به موارد فوق بر آن شدیم تا با سبکی جدید و نوین از دشواری های این درس کاسته و مطالبی جامع و کامل در عین حال ساده و روان به کلیه مخاطبین ارائه نماییم .
بیان ساده و روان مطالب و بررسی تطبیقی و مقایسه ای این درس با سایر دروس و بهره گیری از قوانین و آیین نامه های کاربردی موجب ایجاد تمایز این محصول با سایر محصولات موجود گردیده است.

 

https://t.me/ostadonline