حقوق مدنی دکتر توکلی
درس حقوق مدنی مطابق سرفصل های وزارت علوم به 8قسمت تقسیم شده است: اشخاص و محجورین اموال و مالکیت تعهدات قراردادی(قواعد عمومی قراردادها) مسئولیت مدنی ضمان قهری حقوق خانواده عقود معین1 عقود معین2 وصیت و ارث بر کسی پوشیده نیست که حقوق مدنی در کلیه آزمون های حقوقی از اهمیت شایانی برخوردار است،بنابراین جهت موفقیت در میدان رقابت های حقوقی،تسلط کافی در این درس ضروری است.حقوق مدنی درس مفهومی است و می طلبد که در فراگیری مطالب آن شیوه ای اصولی و صحیح را به کار ببندیم.در غیر این صورت صرفا به پوسته حقوق مدنی دست یافته ایم و مطالبی در ذهنمان نقش میبندد که هر آن ممکن است به فراموشی سپرده شود ضمن اینکه لذت و شیرینی درک مطلب حقوق مدنی نیز به دلیل نامفهوم بودن عبارات به یک امر ناخوشانید و نامطلوب بدل خواهد شد. لذا در موسسه حقوقی استادآنلاین برآن شدیم با جمع بندی تمام مواد قانونی مرتبط ذیل یک مجموعه از مدنی 1 تا 8 در قالب دوره های مجازی و هم چنین لوح های فشرده به صورت تصویری16عدد ،را گردآوری نماییم.این دوره شامل 80ساعت آموزش و با تدریس استاد دکتر محمد مهدی توکلی می باشد. همچنین با استناد به زیر نویس های نظم دکتر کاتوزیان به تفضیل و شرح تدریس شده است.
 
مشاهده دوره حقوق مدنی دکتر توکلی به صورت مجازی در سایت ویدیو استادآنلاین
مشاهده دی وی دی حقوق مدنی دکتر توکلی در فروشگاه استادآنلاین