با

استاد آنلاین

استاد شو !

تدریس اساتید برجسته حقوقی در استادآنلاین

مجموعه آموزشی استاد-آنلاین با اساتیدی هم چون آقای دکتر محمد مهدی توکلی،در دروس آیین دادرسی مدنی،حقوق تجارت و حقوق مدنی، درس آیین دادرسی کیفریوحقوق جزای عمومی با استاد امین بخشی زاده ، جزای عمومی،اختصاصی،تعزیرات و آیین دادرسی کیفری دکترعلیرضا نوبهاری طهرانی،اصول فقه و نکته تست اصول فقه  دکتر ایمان حسین پور شرفشاد و درس اصول فقه با تدریس دکتر حسن فدایی، سایر اساتید مطرح حقوقی در خدمت شما دانشجویان حقوق می باشد.

https://t.me/ostadonline